Datenschutzerklärung Docero.de

Die Datenschutzrichtlinie des Portals beschreibt die Art und Weise, in der der Administrator auf persönliche Informationen reagiert, wenn der Benutzer die Portaldienste verwendet. Dies gilt auch für andere Informationen, die bei der Nutzung des Portals bereitgestellt werden. Nachfolgend werden die vom Administrator verwendeten Datenschutzverfahren beschrieben.

1. Informacje Osobiste

 • Przeglądanie Portalu. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Można też skontaktować się z Administratorem bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail w dziale Kontakt, nie rejestrując konta.
 • Konto w Portalu.. Niektóre działania w Portalu, takie jak w szczególności zamieszczanie Wpisów na Forum i przesyłanie Komentarzy (a w nich Linków lub Osadzonych Obiektów) wymagają Rejestracji Konta Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników (Chyba że właściciel konta zezwala na aktywność Gości). Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.
 • Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):
  • dane o ulubionych, odwiedzanych lub pobieranych materiałach multimedialnych,
  • dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje (w tym dane pobrane z Facebook'a),
  • dane o oglądanych lub pobieranych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach,
  • dane o dokumentach tekstowych (pdf, rtf, doc, xls itp.) pobranych bezpośrednio z dysku Google Drive danego użytkownika, lub wgranych za pośrednictwem podstrony "Wgraj dokument"
  • dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.
 • Portalu (w tym elementach Interfejsu Użytkownika i Ustawieniach). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.
 • Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.

2. Sposoby wykorzystania danych i Cookies

 • W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.
 • Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika).
 • Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):
  • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
  • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
  • monitorować efektywność kampanii marketingowych;
  • monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
  • śledzić Wpisy i Komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, loteriach i konkursach.
 • Cookies:
  • mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika
  • mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym – w szczególności – do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższym punkcie 3. oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie):
    1. informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach
    2. informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje, na jakie profile wchodzi, etc.
    3. informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami i poszczególnymi częściami lub elementami Portalu
    4. informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu,
    5. informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu
    6. informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Serwisu
    7. informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc
    8. informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami
  • mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy, w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu
  • Użytkownik ma prawo sprzeciwu – musi w tym celu odpowiednio skonfigurować urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę – wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies) lub skontaktować się z Administratorem; może też złożyć odpowiednie oświadczenie
  • sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania Portalu i jego usług
 • [Profilowanie] Informacje o których mowa w punktach 3. i 4. mogą być wykorzystywane do profilowania – zarówno przez Administratora, jak i jego Partnerów Marketingowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 4 (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 (e).
 • [Monitorowanie mailingu] W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.
 • [Mailing – odpowiednie stosowanie] Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).

3. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies

 • Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.
 • Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika.
 • Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal możesz mieć dostęp do niektórych Treści Użytkowników i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.
 • Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się [tutaj].
 • Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

4. Dane użytkownika Google

 • Podczas rejestracji lub logowania za pomogą Google, Administrator prosi o dostęp do Twoich danych gromadzonych na koncie Google Drive oraz o dostęp do połączonych z usługą Gmail kontaktów. Wraz z przydzieleniem przez Ciebie pozwolenia i wyrażenia chęci, będziemy mogli zaimportować dostępne tam materiały na Twoje konto Docer w celu wykonania prywatnej kopii zapasowej. Kontakty zaś mogą być wykorzystane przez Ciebie do zaproszenia Twoich znajomych.
 • Używanie i przesyłanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej innej aplikacji będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsu API Google, w tym z wymaganiami dotyczącymi Ograniczonego Użytkowania.

5. Reklamy w Portalu

 • Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie  oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego konta.
 • Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookiem, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.
 • Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

6. Więcej informacji

 • W celu ochrony poufności Twoich danych wdrożono procedury bezpieczeństwa
 • Twoje dane posiadają kontrolowany dostęp
 • Dane są szyfrowane, anonimizowane oraz przechowywane w certyfikowanym centrum danych w celu zapewnienia największego bezpieczeństwa
 • Nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach innych niż te, które zostały podane
 • Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się z działem GDPR - informacje lub napisać na adres mailowy Administratora.
 • W celu usunięcia i przestania przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza w dziale kontakt.

Zmiana ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

 1. Mozilla
 2. Google Chrome
 3. Internet Explorer
 4. Opera